گروه صنعتی دُرپادتبریز

گروه صنعتی دُرپادتبریز

کنترل کیفیت
واحد کنترل کیفیت شركت دُرپاد با استفاده از پرسنل متخصص و آموزش دیده و با بكار بردن کلیه تجهیزات مورد نیاز آزمون های مواد اولیه و محصولات و به کمک دستورالعمل های مربوطه ، مجموعه ای را در این صنعت فراهم آورده تا به عنوان نماینده مشتری در سالن های تولید و آزمایشگاه ، اطمینان نهایی ازتطابق با الزامات و استانداردها را ایجاد می نماید . فعاليت واحد کنترل کیفیت را مي توان در بخشهاي زير خلاصه كرد:
- كنترل و بازرسی مواد اولیه شامل بازرسی ابعادی،ظاهري و تست كوانتومتری و تست كشش
- کنترل و بازرسی بر روی خطوط لوله سازی، گالوانیزه ،برش وغیره از طريق آزمونهاي Flatening،Expanding ، Bending و ...
- آزمایشگاه شیمی.
- تست هیدرواستاتیک که برای تمام شاخه های محصولات مربوطه انجام میشود.
-تست های ادي كارنت .Online
- کنترل نهائی محصول پیش از ترک کارخانه به مقصد مشتری.
تمامی كنترلها و آزمایشات لازم بر روی محصولات ، مطابق استانداردهای مرجع محصولات( ازجمله ISIRI 3360 ، ISIRI 3765 ، ISIRI 7597 ، DIN 2394 و ...) درداخل کارخانه انجام میشود.

azmayeshghah1azmayeshghah2