گروه صنعتی دُرپادتبریز

گروه صنعتی دُرپادتبریز

 

کارخانجات گروه صنعتی درپاد تبریز مصمم است با اجرای سیستم های مدیریتی و تکیه بر تخصص و تجربه کارکنان خود و با نوسازی فرایندهای کاری و ارتقای کمی و کیفی محصولات و خدمات ، ضمن توسعه بازار، کیفیت امور خود در ارتباط با مشتریان را بهبود بخشیده و قصد دارد ظرف پنج سال آتی عنوان برترین شرکت این صنعت در خاورمیانه باشد.

.