گروه صنعتی دُرپادتبریز

گروه صنعتی دُرپادتبریز

حضور شركت هاي تحت پوشش گسترش فولاد تبريز:

گروه صنعتي درپاد تبريز(توليد كننده انواع محصولات فولادي)

گروه كارخانجات ياقوت صنعت تبريز(توليد كننده سازه هاي فلزي و جرثقيل سقفي)

نمایشگاه باکو960726نمایشگاه باکو960725